בנוסף לכלל השירותים המוצעים על ידינו ברור לנו שגם בנינים ומבנים שלמים ואף חדשים

.צריכים תחזוקה וטיפול שוטף

חברתנו ערוכה לספק שירותים מסוג זה בכל מתחם ומבנה באופן חד פעמי או קבוע

לבניני מגורים, מוסדות, בתי ספר, מתנ"סים, וילות פרטיות וכיו"ב

.אנו זמינים לספק שירותים אלה באופן מיידי בכל רחבי הארץ

שירותים אלה כוללים מתן שירותי אחזקה, מעליות, התקנת גנרטורים, נקיון , שמירה, גינון חשמל, מיזוג אוויר, אינסטלציה, סיוע לועד הבית בניהול תקציב גבית כספים וכו